Rozkład dzwonków

Lekcje                            Przerwy
8.00    –   8.45                 7.50    –   8.00
8.55    –   9.40                 8.45    –   8.55
9.50    – 10.35                  9.40    –   9.50
10.45   – 11.30                10.35    –  10.45
11.45   – 12.30                11.30    –  11.45
12.40   – 13.25                12.30    –  12.40
13.35   – 14.20                13.25    –  13.35
14.20   – 14.30